Mail ons: info@vac-dordrecht.nl

Wat doen wij?


Op basis van de door de landelijke organisatie VACpuntWonen ontwikkelde WoonKwaliteit-Wijzer worden door een aantal vrijwilligers van VAC Dordrecht bouwplannen beoordeeld op hun gebruikskwaliteit. Aan de hand van een uitgebreide checklist wordt het ontwerp getoetst op de criteria:

 • Bruikbaarheid
 • Toegankelijkheid
 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Comfort
 • Duurzaamheid (energie en materiaalgebruik)
 • Toekomstwaarde (onderhoudsvriendelijk, hergebruik).

VAC-leden beoordelen de tekeningen van nieuw- en her-/verbouwplannen en leggen hun commentaar en aanbevelingen vast in een rapport, het VAC advies.
VAC-Dordrecht werkt hierbij nauw samen met de vertegenwoordiger van de WMO die verantwoordelijk is voor toegankelijkheid van woningen en de publieke ruimte voor mensen met een beperking. Het gezamenlijke advies wordt naar de contactpersoon van het betreffende plan gezonden. Dat kan zijn de projectleider vanuit de gemeente Dordrecht, de architect, projectontwikkelaar of (particuliere) opdrachtgever. Soms ook een combinatie.

Het meeste effect sorteert het (niet bindende) advies als we meedenken vanaf de schetsfase tot en met het definitief ontwerp, dat klaar is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Gebleken is dat een mondelinge toelichting op het advies meerwaarde heeft, daartoe zijn de vrijwilligers dan ook altijd beschikbaar. Met de woningcorporaties Trivire en Woonbron, de twee grote corporaties die in Dordrecht actief zijn, zijn specifieke samenwerkingsafspraken gemaakt. Wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op (vacdordrecht@live.nl).

De vrijwilligers van VAC-Dordrecht maken zich ook sterk voor de belangen van de gebruiker, de woonconsument. We zijn immers zelf kritische gebruikers met een praktische blik, die anderen graag met kennis en ervaring bijstaan in het nemen van beslissingen omtrent de woonkwaliteit.

Nieuws

In oktober 2012 is het traject "Richting kiezen en prioritering grote projecten" gestart. Dit moet ertoe leiden dat binnen de grote ruimtelijke projecten keuzes worden gemaakt teneinde de mogelijke risico's en problemen van de huidige economische omstandigheden en meer in het bijzonder de situatie op de vastgoedmarkt het hoofd te kunnen bieden. In dit traject hebben wij met de Adviescommissie meerdere malen besproken welke richting we moeten kiezen ten aanzien van de verschillende grote projecten. Het college heeft hiernaast gemeend ook te moeten onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om de komende jaren op een kleinschalige wijze aan de leefbaarheid van Dordrecht te blijven bouwen. Onderzocht zijn een tweetal thema's te weten; particulier opdrachtgeverschap bij vastgoed ontwikkeling en het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de voorliggende nota met een voorstel voor een intensieve aanpak voor 2013 en 2014. Om particulier opdrachtgeverschap een grotere rol in de vastgoedontwikkeling te geven is het wel nodig de gemeentelijke werkwijze daaraan aan te passen. De huidige gemeentelijke werkwijze is nu afgestemd op het samenwerken met enkele grootschalige projectontwikkelaars. Het voorgesteld intensiveringsprogramma is voor de sector Stadsontwikkeling de opmaat naar een nieuwe manier van werken. Gezien het kleinschalige karakter van de nieuwe initiatieven ligt het oppakken ervan met de betrokken burgers, instellingen en bedrijven voor de hand. Om dit brede draagvlak tot stand te brengen is een voorstel voor een publieks-/marketingcampagne uitgewerkt. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3.6 "Mogelijke locaties voor PO vanaf 2014" van de bijgevoegde nota De "nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken", omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

 


Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen. Top 5 Knelpunten Woningen opgesteld door VAC's.

Artikel over het werk van de VAC in AD-de Dordtenaar.

Geïnteresseerd in het werk van de VAC? Vraag de folder aan!

De afdeling Dordrecht van de woonadviescommissie VAC werkt aan nieuwe website.


Recente adviezen

 • Ds. J.Bogermanschool
 • Wilgenwende
 • Leerpark
 • Sporthal Deetos/Snel
 • Kinderboerderij NMC
 • v/d Kloosterstraat
 • Gestapelde villa's Stevensweg
 • Appartementen Bankastraat/Lanen van Oranje
 • School Chico Mendesring
 • Rotonde Overkampweg
 • Herinrichting Emmaplein - speelplaats

© 2009 VAC Dordrecht - Sitemap