Mail ons: info@vac-dordrecht.nl

Wie zijn wij

De Adviescommissie Wonen (VAC) in Dordrecht bestaat uit deskundige, getrainde vrijwilligers met interesse voor wonen. In 2013 zijn we met 6 personen actief, met zeer verschillende achtergrond maar met een gedeelde passie voor (woning)bouw en de kwaliteit van de omgeving waarin ons dagelijks leven zich afspeelt. Dat zijn vooral de woningen, maar onze kennis hebben we ook in kunnen zetten ten behoeve van bijvoorbeeld het Energiehuis, Kunstmin, scholen en zorginstellingen.

We hebben de deskundigheid en ervaring om met opdrachtgever of architect kritisch mee te kijken naar tekeningen van schets tot definitief ontwerp. Hiervoor hebben alle leden van het team van VAC-Dordrecht minimaal de basistraining gebruikskwaliteit van VACpuntWonen gevolgd. Daarnaast hebben verschillende leden zich gespecialiseerd in wonen en zorg, wonen en energie, de woonomgeving en/of hebben zij de aanvullende training 'schrijven van een goed advies' gevolgd.

De vrijwilligers van VAC-Dordrecht krijgen de kosten vergoed, maar stellen met veel plezier een deel van hun tijd en energie onbetaald beschikbaar.

Wat doen we?
Een aantal leden van VAC-Dordrecht beoordeelt gezamenlijk de plannen voor nieuwbouw of renovatie en doet aanbevelingen op basis van de door de landelijke organisatie VACpuntWonen ontwikkelde WoonKwaliteitWijzer; we proberen hiermee nare verrassingen voor de toekomstige gebruiker/bewoner te voorkomen.

Naast het concrete advieswerk komen we regelmatig bijeen voor overleg over specifieke projecten of voor excursies om onze kennis te verbreden.

Meedoen?
Lijkt het u wel wat om met ons mee te werken? Stuur een berichtje of stel een concrete vraag via Contact. Wij nemen dan contact met u op voor een gesprek.

 

Nieuws

In oktober 2012 is het traject "Richting kiezen en prioritering grote projecten" gestart. Dit moet ertoe leiden dat binnen de grote ruimtelijke projecten keuzes worden gemaakt teneinde de mogelijke risico's en problemen van de huidige economische omstandigheden en meer in het bijzonder de situatie op de vastgoedmarkt het hoofd te kunnen bieden. In dit traject hebben wij met de Adviescommissie meerdere malen besproken welke richting we moeten kiezen ten aanzien van de verschillende grote projecten. Het college heeft hiernaast gemeend ook te moeten onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om de komende jaren op een kleinschalige wijze aan de leefbaarheid van Dordrecht te blijven bouwen. Onderzocht zijn een tweetal thema's te weten; particulier opdrachtgeverschap bij vastgoed ontwikkeling en het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de voorliggende nota met een voorstel voor een intensieve aanpak voor 2013 en 2014. Om particulier opdrachtgeverschap een grotere rol in de vastgoedontwikkeling te geven is het wel nodig de gemeentelijke werkwijze daaraan aan te passen. De huidige gemeentelijke werkwijze is nu afgestemd op het samenwerken met enkele grootschalige projectontwikkelaars. Het voorgesteld intensiveringsprogramma is voor de sector Stadsontwikkeling de opmaat naar een nieuwe manier van werken. Gezien het kleinschalige karakter van de nieuwe initiatieven ligt het oppakken ervan met de betrokken burgers, instellingen en bedrijven voor de hand. Om dit brede draagvlak tot stand te brengen is een voorstel voor een publieks-/marketingcampagne uitgewerkt. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3.6 "Mogelijke locaties voor PO vanaf 2014" van de bijgevoegde nota De "nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken", omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

 


Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen. Top 5 Knelpunten Woningen opgesteld door VAC's.

Artikel over het werk van de VAC in AD-de Dordtenaar.

Geïnteresseerd in het werk van de VAC? Vraag de folder aan!

De afdeling Dordrecht van de woonadviescommissie VAC werkt aan nieuwe website.


Recente adviezen

 • Ds. J.Bogermanschool
 • Wilgenwende
 • Leerpark
 • Sporthal Deetos/Snel
 • Kinderboerderij NMC
 • v/d Kloosterstraat
 • Gestapelde villa's Stevensweg
 • Appartementen Bankastraat/Lanen van Oranje
 • School Chico Mendesring
 • Rotonde Overkampweg
 • Herinrichting Emmaplein - speelplaats

© 2009 VAC Dordrecht - Sitemap