Mail ons: info@vac-dordrecht.nl

Advies aanvragen

Informatie voor professionals in de woning- en utiliteitsbouw.

Leden van de woonadviescommissie VAC-Dordrecht geven gratis advies over bouwplannen (nieuwbouw, her- en verbouw) en plannen voor de (her-)inrichting van de openbare ruimte aan:

Professionals

 • Gemeentelijke instanties
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Makelaars
 • Architecten
 • en andere professionals in de bouw

Bewoners

 • huidige bewoners van huur- en koopwoningen
 • toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen
 • leden van VvE's (vereniging van eigenaren)
 • en overige bewonersorganisaties

De plannen kunnen door VAC-leden worden getoetst op hun gebruikskwaliteit / woonkwaliteit.

Voorbeeld VAC-advies.

Neem voor het aanvragen van een advies per e-mail contact op met de VAC in Dordrecht (vacdordrecht@live.nl) of gebruik het contactformulier.

Over verschillende woningbouwprojecten is in de afgelopen jaren een VAC-advies uitgebracht door de leden van de Adviescommissie Wonen in Dordrecht. Klik hier voor een overzicht van Recente adviezen.
Daarnaast hebben VAC-leden geadviseerd over enkele grote projecten en de (her-)inrichting van de openbare ruimte.

Neem voor het aanvragen van een advies contact op met VAC-Dordrecht:VAC-Dordrecht@live.nl of gebruik het
contactformulier.

Geïnteresseerden kunnen informatie over deze adviezen per e-mail opvragen bij de secretaris van de VAC: vacdordrecht@live.nl.

Nieuws

In oktober 2012 is het traject "Richting kiezen en prioritering grote projecten" gestart. Dit moet ertoe leiden dat binnen de grote ruimtelijke projecten keuzes worden gemaakt teneinde de mogelijke risico's en problemen van de huidige economische omstandigheden en meer in het bijzonder de situatie op de vastgoedmarkt het hoofd te kunnen bieden. In dit traject hebben wij met de Adviescommissie meerdere malen besproken welke richting we moeten kiezen ten aanzien van de verschillende grote projecten. Het college heeft hiernaast gemeend ook te moeten onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om de komende jaren op een kleinschalige wijze aan de leefbaarheid van Dordrecht te blijven bouwen. Onderzocht zijn een tweetal thema's te weten; particulier opdrachtgeverschap bij vastgoed ontwikkeling en het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de voorliggende nota met een voorstel voor een intensieve aanpak voor 2013 en 2014. Om particulier opdrachtgeverschap een grotere rol in de vastgoedontwikkeling te geven is het wel nodig de gemeentelijke werkwijze daaraan aan te passen. De huidige gemeentelijke werkwijze is nu afgestemd op het samenwerken met enkele grootschalige projectontwikkelaars. Het voorgesteld intensiveringsprogramma is voor de sector Stadsontwikkeling de opmaat naar een nieuwe manier van werken. Gezien het kleinschalige karakter van de nieuwe initiatieven ligt het oppakken ervan met de betrokken burgers, instellingen en bedrijven voor de hand. Om dit brede draagvlak tot stand te brengen is een voorstel voor een publieks-/marketingcampagne uitgewerkt. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3.6 "Mogelijke locaties voor PO vanaf 2014" van de bijgevoegde nota De "nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken", omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

 


Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen. Top 5 Knelpunten Woningen opgesteld door VAC's.

Artikel over het werk van de VAC in AD-de Dordtenaar.

Geïnteresseerd in het werk van de VAC? Vraag de folder aan!

De afdeling Dordrecht van de woonadviescommissie VAC werkt aan nieuwe website.


Recente adviezen

 • Ds. J.Bogermanschool
 • Wilgenwende
 • Leerpark
 • Sporthal Deetos/Snel
 • Kinderboerderij NMC
 • v/d Kloosterstraat
 • Gestapelde villa's Stevensweg
 • Appartementen Bankastraat/Lanen van Oranje
 • School Chico Mendesring
 • Rotonde Overkampweg
 • Herinrichting Emmaplein - speelplaats

© 2009 VAC Dordrecht - Sitemap