Mail ons: info@vac-dordrecht.nl

Nieuws/publicaties

03-04-09

Knelpunten woningen


Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen. Top 5 Knelpunten Woningen opgesteld door VAC's.

Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen

Top 5 Knelpunten Woning

Op basis van een enquête onder het landelijke netwerk van Adviescommissies Wonen (VAC's) stelde de koepelorganisatie VACpunt Wonen in Utrecht een top 5 van knelpunten over de woning en woongebouw op. Wat blijkt? Met name in woon-gebouwen, maar ook in woningen is de toegankelijkheid verre van optimaal. Een reden voor VACpunt Wonen om de toegankelijkheid van woongebouwen centraal te stellen in lobbyactiviteiten in 2009.

Berging en buitenruimte

Bij de toetsing van bouwplannen komt de VAC-Dordrecht regelmatig knelpunten en problemen tegen. Zo stond een aantal jaren de berging en buitenruimte met stip op één. De VAC-organisatie heeft zich, naar aanleiding van deze uitkomsten, sterk gemaakt voor de terugkeer van berging en buitenruimte in het Bouwbesluit. En met succes! In de wijzigingsvoorstellen van VROM keren beide terug in de wetgeving. Problemen met berging en buitenruimte zijn er momenteel nog steeds, 72% van de Adviescommissies Wonen bevestigt dit. Omdat beide onderwerpen hoogstwaarschijnlijk als eis terugkeren in het Bouwbesluit, is in de jaarlijkse enquête gevraagd naar andere knelpunten.

Knelpunten woning

In 2007 stond toegankelijkheid voor het eerst in de top 5 Knelpunten over de Woning. Afgelopen jaar steeg dit knelpunt van de vijfde naar de vierde plaats.

1. Afmetingen

Woningen met weinig overmaat, kleine beukmaat en krappe verblijf- en verkeersruimten

2. Deuren

Draairichting van deuren onhandig

3. Installaties

Problemen met de ventilatie, wandcontactdozen, lichtschakelaars, etc.

4. Toegankelijkheid

Geen draaicirkel mogelijk voor rolstoelen in diverse verblijfruimten, te groot niveauverschil tussen kamer en buitenruimte

5. Ramen

Kalf en borstwering in ramen belemmeren uitzicht, wassen van ramen onmogelijk door draairichting, ramen kunnen niet open

Woongebouw

De openbare ruimten van woongebouwen kampen met meer toegankelijkheidsproblemen dan woningen. Drie van de vijf knelpunten in de top 5 hebben dan ook betrekking op deze slechte toegankelijkheid.

1. Toegankelijkheid

Te steile hellingbanen; bergingen en fietsenstallingen zijn ontoegankelijk voor rolstoelen; bellen, brievenbussen en deurbediening zijn niet goed bereikbaar voor mensen met een functiebeperking; ontbreken van automatische toegangsdeuren.

2. Parkeren

Geen opstelruimte en oplaadmogelijkheid voor scootmobiels en elektrische fiets; ontbreken van fietsenrekken of overdekte fietsenstalling; gebrek aan parkeermogelijkheden voor auto's, te weinig of te kleine parkeerplekken.

3. Lift

Er past geen brancard in de lift; geen draaicirkel voor rolstoel voor de liftdeur.

4. Veiligheid

Onvoldoende verlichting in algemene ruimtes en bij liften, balustrades ontbreken of zijn onveilig, onbevoegden kunnen binnen komen.

5. Bergruimte

Bergingen zijn niet aanwezig, te klein of zonder elektra.

Adviescommissies Wonen

VAC-Dordrecht zet zich in voor de praktische bruikbaarheid van de woning en de wijk. Het gaat daarbij niet zozeer om de techniek, maar om zaken als een logische en praktische indeling van een huis, voldoende ruimte, goed schoon te maken en te openen ramen en praktische installaties. In Nederland zijn ruim 180 Adviescommissies Wonen actief.

 

 

Nieuws

In oktober 2012 is het traject "Richting kiezen en prioritering grote projecten" gestart. Dit moet ertoe leiden dat binnen de grote ruimtelijke projecten keuzes worden gemaakt teneinde de mogelijke risico's en problemen van de huidige economische omstandigheden en meer in het bijzonder de situatie op de vastgoedmarkt het hoofd te kunnen bieden. In dit traject hebben wij met de Adviescommissie meerdere malen besproken welke richting we moeten kiezen ten aanzien van de verschillende grote projecten. Het college heeft hiernaast gemeend ook te moeten onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om de komende jaren op een kleinschalige wijze aan de leefbaarheid van Dordrecht te blijven bouwen. Onderzocht zijn een tweetal thema's te weten; particulier opdrachtgeverschap bij vastgoed ontwikkeling en het tijdelijk anders gebruiken van braakliggende terreinen. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in de voorliggende nota met een voorstel voor een intensieve aanpak voor 2013 en 2014. Om particulier opdrachtgeverschap een grotere rol in de vastgoedontwikkeling te geven is het wel nodig de gemeentelijke werkwijze daaraan aan te passen. De huidige gemeentelijke werkwijze is nu afgestemd op het samenwerken met enkele grootschalige projectontwikkelaars. Het voorgesteld intensiveringsprogramma is voor de sector Stadsontwikkeling de opmaat naar een nieuwe manier van werken. Gezien het kleinschalige karakter van de nieuwe initiatieven ligt het oppakken ervan met de betrokken burgers, instellingen en bedrijven voor de hand. Om dit brede draagvlak tot stand te brengen is een voorstel voor een publieks-/marketingcampagne uitgewerkt. Het college heeft het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 3.6 "Mogelijke locaties voor PO vanaf 2014" van de bijgevoegde nota De "nieuwe initiatieven: Kleinschalig grote dingen bereiken", omdat hierin gegevens zijn opgenomen waarvan het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen de financiële belangen van de gemeente. U is middels het aanbieden van een separaat raadsbesluit gevraagd om deze geheimhouding te bekrachtigen.

 


Toegankelijkheid woongebouw en woning baart zorgen. Top 5 Knelpunten Woningen opgesteld door VAC's.

Artikel over het werk van de VAC in AD-de Dordtenaar.

Geïnteresseerd in het werk van de VAC? Vraag de folder aan!

De afdeling Dordrecht van de woonadviescommissie VAC werkt aan nieuwe website.


Recente adviezen

 • Ds. J.Bogermanschool
 • Wilgenwende
 • Leerpark
 • Sporthal Deetos/Snel
 • Kinderboerderij NMC
 • v/d Kloosterstraat
 • Gestapelde villa's Stevensweg
 • Appartementen Bankastraat/Lanen van Oranje
 • School Chico Mendesring
 • Rotonde Overkampweg
 • Herinrichting Emmaplein - speelplaats

© 2009 VAC Dordrecht - Sitemap